บริการของสหกรณ์   ประกันภัยรถยนต์  
   
ประกันภัยรถยนต์

อัตราเบี้ยประกันภัยประเภท 3

รถเก๋ง  2,880.-บาท

รถกระบะ   3,601.- บาท

*****************************************************

ความคุ้มครอง

 

ความคุ้มครอง    จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผ้โดยสาร ไม่เกิน 100,000.- บาท / คน ไม่เกิน 10,000,000.- บาท/ครั้ง

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน  ไม่เกิน 200,000.- บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 2 คน    50,000.- บาท/คน

2. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   200,000.- บาท / ครั้ง

 

                 ***** ไม่รับทำ พ.ร.บ. ******

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|