ข่าวสหกรณ์
สาระมาฝาก
คำถามจากสมาชิก
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 0800 - 1600
เวลารับ-จ่าย เงิน
0830 - 1500

    กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ
ขั้นตอนการยื่นเรื่องกู้เงิน 

สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญ ไม่ต้องพิมพ์,
ไม่ต้องซื้อแบบฟอร์มเงินกู้สามัญแต่
ต้องตรียมหลักฐานเอกสารกู้เงินให้
ครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ
 จะพิมพ์เอกสารการขอกู้เงินให้กับ
สมาชิกผู้กู้ดำเนินการต่อไป
       
สมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อดูข้อมูล
ส่วนตัวเช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร, 
ชื่อผู้รับโอนประโยชน์, ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ หากพบ
ข้อมูลที่ผิดพลาดกรุณาติดต่อสหกรณ์ฯ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป       
       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวโดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ
 

    กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

สมาชิกท่านใด ที่โอนเงิน

 

      เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ กรุณาแจ้งให้
สหกรณ์ฯ ทราบ และนำ
    ใบฝากเงิน หรือสลิปATM มาแสดง
   ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสหกรณ์จะได้
ใช้เป็นหลักฐานต่อไป

แหล่งที่มา:ธนาคารกรุงเทพ
    ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

หน้าแรก   ข่าวสหกรณ์  
  การคำนวณเงินปันผล
 
  ผู้ค้ำประกันโปรดตรวจสอบผู้กู้
  เปิดรับสมัครสมาชิก สสอท. ผู้มีอายุไม่เกิน 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 15 ส.ค.55
 
  สอ.บก.ทอ.ตอบปัญหาสมาชิก
  ตารางการผ่อนชำระเงินกู้สามัญ 180 งวด
  ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ 70 เท่า
  สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
  ตารางอัตราการผ่อนชำระเงินกู้
  หลักฐานข้อมูลประกอบการกู้เงินสามัญ
 
  การให้สมาชิกเพิ่มหุ้น และงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี54 ระดับอุดมศึกษา
 
  ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด
 
  หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญครั้งใหม่ในกรณีที่มีหนี้เงินกู้สามัญเดิมค้างชำระ
  สหกรณ์เพิ่มจำนวนเท่าของเงินกู้สามัญและฉุกเฉิน ตั้งแต่ 1 ส.ค.51
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 52
  สมาชิกที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาติดต่อสหกรณ์ด้วยค่ะ
  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ เมื่อ 10 ก.ย.53
  สหกรณ์ฯ ดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แ่ห่งประเทศไทย
  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลเงินสด 300.- บาท ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี53
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|  
สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด

เลขที่ 171 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0 2155 2101, 0 2155 1699 หรือ 0 2523 3831 โทรสาร 0 2523 3831 กด 25
E-mail : rtafsacco171@yahoo.co.th Free Page Rank Tool
 จำนวนสมาชิก online :  0  ผู้เยี่ยม ชมทั้งหมด :  598799  นับตั้งแต่ :  20/2/2551