ข่าวสหกรณ์
ผลการดำเินินงาน
ประกาศสหกรณ์
สาระมาฝาก
กู้เงินสามัญ ประจำเดือน เม.ย.57
รับเรื่องกู้เงิน 
  28 มี.ค.57 - 4 เม.ย.57
ทำสํญญาเรียบร้อยภายใน 
  9 เม.ย.57
รับเงินกู้วันที่  28 เม.ย.57 
ทำสัญญาเรียบร้อยภายใน 
   21 เม.ย.57

รับเงินกู้วันที่ 2 พ.ค.57 
กรุณาตรวจสอบเรื่องกู้ของท่าน
ภายใน 9 เม.ย. และ 21 เม.ย.57
จัดลำดับคิวตามสัญญากู้เรียบร้อย
กู้สามัญเพื่อการศึกษาบุตร
รับเรื่องกู้
28 มี.ค.57-4 เม.ย.57
รับเงินกู้
30 เม.ย.57

    ผลการดำเนินงาน 

 
 ประจำ ธ.ค.56 (27/1/2014)  
 
 ประจำ พ.ย.56 (23/12/2013)  
 
 ประจำ ต.ค.56 (23/12/2013)  
ดูทั้งหมด..  
    สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
ตั้งแต่ เม.ย.55 เป็นต้นไป
(โดยไม่ต้องมารับใบเสร็จรับเงินที่
สหกรณ์)  
โดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ


แหล่งที่มา:ธนาคารกรุงเทพ
    ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

หน้าแรก   ข่าวสหกรณ์  
  เปิดรับสมัครสมาชิก สสอท. ผู้มีอายุไม่เกิน 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 15 ส.ค.55
 
  ผู้ค้ำประกันโปรดตรวจสอบผู้กู้
 
  สอ.บก.ทอ.ตอบปัญหาสมาชิก
  ตารางการผ่อนชำระเงินกู้สามัญ 180 งวด
  ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ 70 เท่า
  สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
  ตารางอัตราการผ่อนชำระเงินกู้
  หลักฐานข้อมูลประกอบการกู้เงินสามัญ
 
  การให้สมาชิกเพิ่มหุ้น และงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี54 ระดับอุดมศึกษา
 
  ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด
 
  หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญครั้งใหม่ในกรณีที่มีหนี้เงินกู้สามัญเดิมค้างชำระ
  สหกรณ์เพิ่มจำนวนเท่าของเงินกู้สามัญและฉุกเฉิน ตั้งแต่ 1 ส.ค.51
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 52
  สมาชิกที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาติดต่อสหกรณ์ด้วยค่ะ
  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ เมื่อ 10 ก.ย.53
  สหกรณ์ฯ ดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แ่ห่งประเทศไทย
  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลเงินสด 300.- บาท ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี53
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|  
สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด

เลขที่ 171 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0 2155 2101, 0 2155 1699 หรือ 0 2523 3831 โทรสาร 0 2523 3831 กด 25
E-mail : rtafsacco171@yahoo.co.th Free Page Rank Tool
 จำนวนสมาชิก online :  0  ผู้เยี่ยม ชมทั้งหมด :  245387  นับตั้งแต่ :  2/20/2008